Aktualności

Aktualności

PKP PLK S.A. obejmuje 250 milionów akcji Trakcji S.A.

08.07.2022

W piątek 8 lipca 2022 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentujący Trakcję S.A. mec. Jakub Lechowicz – Prezes Zarządu, dyrektor generalny oraz Piotr Mechecki – Wiceprezes Zarządu, dyrektor techniczny, podpisali w imieniu Emitenta umowę objęcia akcji z PKP PLK S.A. Zawarta umowa jest następstwem Uchwały podjętej 23 czerwca b.r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A., w której akcjonariusze zadecydowali o podwyższeniu kapitału Spółki o 200 milionów złotych, w wyniku emisji 250 milionów nowych akcji serii E.   „Kamień milowy misji, która została powierzona nowemu zarządowi w marcu tego roku przez Radę Nadzorczą, został dziś osiągnięty. Finalizujemy w dniu dzisiejszym, przygotowywany od kilkudziesięciu miesięcy proces negocjacji z Inwestorem, akcjonariuszami, instytucjami finansującymi oraz pozostałymi interesariuszami. Proces, który angażował szerokie grono osób, których wysiłek trudno przecenić. Trakcja na powrót staje się polską spółką i dołącza do grupy kapitałowej PKP PLK S.A., odzyskując pełną operatywność i kończąc okres naznaczony problemami finansowymi i problematycznymi kontraktami.” – skomentował zawarcie umowy Prezes Trakcji – Jakub Lechowicz.   Trakcja S.A. jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Głównym przedmiotem jej działalności jest kompleksowa realizacja robót, związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. W skład Grupy Trakcja wchodzą wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w tym m.in. AB Kauno Tiltai – największy wykonawca projektów z zakresu budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich, czy też TorProjekt Sp. z o.o. – biuro projektowe, zajmujące się wykonawstwem kompleksowej dokumentacji projektowej linii, węzłów, stacji kolejowych, a także sieci trakcyjnych. Grupa posiada także nowoczesną bazę techniczną we podwrocławskich Bieńkowicach, zdolną do serwisowania i naprawy wielu typów pojazdów kolejowych.