Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2016

Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej zgłoszonym przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej zgłoszonym przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej zgłoszonym przez akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. kandydata na członka Rady Nadzorczej

Projekty uchwał na ZWZ 16.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 16.06.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji Trakcja PRKiI S.A. na dzień 19 maja 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Trakcja PRKiI S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Trakcja w 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A. za rok 2015

Uchwała Zarządu ws. podziału zysku za 2015

wzór oświadczenia dla nowych członków RN

formularz_nr_1_zwołanie_nadzwyczajnego_wza_opcja_1_akcjonariusz_reprezentujący_samodzielnie_jedną_dwudziestą_kapitału_zakładowego_06.2016

formularz_nr_2_zwołanie_wza_opcja_2_akcjonariusze_reprezentujący_łącznie_jedną_dwudziestą_kapitału_zakładowego_06.2016

formularz_nr_3_umieszczenie_punktu_w_porządku_obrad_opcja_nr_1_06.2016

formularz_nr_4_umieszczenie_punktu_w_porządku_obrad_opcja_nr_2_06.2016

formularz_nr_5_zgłoszenie_projektu_uchwał_na_wza_opcja_1_06.2016

formularz_nr_6_zgłoszenie_projektu_uchwał_na_wza_opcja_2_06.2016

formularz_nr_7_pełnomocnictwo_06.2016

formularz_nr_8_instrukcja_do_głosowania_dla_pełnomocnika_06.2016

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego