Projekty

Referencje

Trakcja S.A.
Nazwa
Przebudowa podstacji trakcyjnej „Annopol” wraz z urządzeniami
Rozbudowa i modernizacja peronu PKP SKM „Sopot”
Budowa Nastawni Centralnej NC Szczecin
Modernizacja st. Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i Modlin
Modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych: nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów, Nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki i Nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska
Modernizacja układu zasilania linii kolejowej E30 tj: "Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń układu zasilania linii E30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica"
Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Skierniewice - Koluszki
Modernizacja peronu PKP SKM "Gdynia Główna"
Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec - Legnica pododcinek Bolesławiec - Zebrzydowa
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec - Legnica pododcinek Miłkowice - Okmiany i stacja Chojnów
PRKiI S.A.
Nazwa
Zaprojektowanie, dostarczenie, instalację i wdrożenie stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce
Wykonanie budowy niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscu instalacji skanera - kolejowe Przejście Graniczne w Hrubieszowie, w ramach zamówienia publicznego na dostawę i instalację stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonó
Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść tunelowych) na stacji Wrocław Główny
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu
Rewitalizacja rampy wysokiej jednokrawędziowej w stacji Przeworsk
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węglinec - Zgorzelec pododcinek Węgliniec - Pieńsk
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węglinec - Bielawa Dolna
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, stacja Wrocław Żerniki
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, Przebudowa stacji Oława
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Wrocław - Legnica, stacja Środa Śląska
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica pododcinek Środa Śląska - Malczyce ze stacją Malczyce
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Wrocław - Legnica pododcinek Malczyce - Szczedrzykowice
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol pododcinek Biała Podlaska - Terespol - granica RP
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec - Legnica - Most w Bolesławcu
Modernizacja obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej E65 Grodzisk Maz. - Zawiercie pododcinek Psary - Góra Włodowska
Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej NR 5
Przebudowa średnicowej linii tramwajowej PóŁNOC - POŁUDNIE we Wrocławiu