Sprzęt trakcyjny

Sprzęt trakcyjny

  • Drezyny kolejowe DH 350,
  • Wózki motorowe WM 15,
  • Pociągi sieciowe,
  • Maszyna do utrzymania sieci 4 AXE,
  • Uniwersalny ciągnik szynowy UCS,
  • Palownice:
    gąsienicowa Junttan,
    kolejowe na podwoziu dźwigu kolejowego EDK.