Podstacje trakcyjne

Podstacje trakcyjne

Trakcja S.A. wykonuje podstacje trakcyjne na potrzeby zasilania linii kolejowych tramwajowych i trolejbusowych, które wyposaża w rozdzielnice prądu stałego i zmiennego własnej produkcji.

Do zrealizowanych zadań należą niemal wszystkie podstacje trakcyjne leżące na zmodernizowanej linii kolejowej Warszawa - Gdynia, podstacje trakcyjne z jednostopniową transformacją napięcia 110/3kV w wykonaniu kontenerowym w Barłogach oraz  podstacje w wykonaniu tradycyjnym w Sabince, Mieni, Sosnowie, Przeczy i Lizawicach.